Päivitys KVT:n linjaukseen koronatoimenpiteistä

KVT:n johtokunnan kokouksessa 5.5. todettiin, että koronatilanteen edelleen jatkuessa vaikeana, 16.1. päätetyt linjaukset pysyvät ennallaan (luettavissa alla). Johtokunta tarkastelee koronatilannetta jokaisessa kokouksessaan ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan sekä nettisivuilla että sosiaalisen median kanavilla.

KVT:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 16.1. koronavirustilannetta ja sen vaikutuksia KVT:n toimintaan. Koronapandemia maailmalla jatkuu vaikeana ja ulkomaille suuntautuvaan vapaaehtoistyöhön pääsee rajoitetusti. Emme välitä vapaaehtoisia niihin maihin, jonne Ulkoministeriö ei suosittele matkustettavan.

KVT noudattaa kaikessa toiminnassa vastuullisuuden periaatetta eikä tässä tilanteessa kansainvälistä liikkuvuutta voi kaikkialla maailmassa edistää. Haluamme kuitenkin toiminnallamme rakentaa rauhaa niillä alueilla, joilla se on mahdollista niin Suomessa kuin ulkomailla sekä tarjota vapaaehtoisillemme mielekästä tekemistä turvallisesti.

Emme halua altistaa vapaaehtoisiamme sairastumiselle emmekä myöskään niitä yhteisöjä, joiden kanssa toimintaa toteutetaan. Monilla mailla ja alueilla terveydenhuolto on jo nyt koetuksella, palveluiden saatavuus on rajoitettua tai terveydenhuoltoa ei ole mitoitettu matkaajia ajatellen. Emme halua lisätä terveydenhuollon painetta kannustamalla vapaaehtoisia matkustamaan nyt ulkomaille.

Suomessa järjestettäviä vapaaehtoistyöleirejä suunnitellaan ensi kesälle ja kannustamme myös suomalaisia vapaaehtoisia osallistumaan Suomen leireille koronatilanteen niin salliessa.

Johtokunta ja työryhmät suunnittelevat edelleen myös verkossa toteutettavaa korvaavaa toimintaa. Tulossa on keväällä mm. jatkoa vastuullisen vapaaehtoistyön työpajalle, kansainvälisiä etäkahvitteluja ja KVT:n infoiltoja. Suunnittelemme myös etävalmennuksia, joita järjestetään myöhemmin keväällä mikäli vapaaehtoisvaihto ulkomaille tulee mahdolliseksi. Tiedotamme näistä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa. Nostamme myös esille kumppanijärjestöjemme maailmalla tekemiä aloitteita, joihin voit osallistua etänä.

Seuraamme edelleen koronatilanteen kehittymistä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja keskustelemme tilanteesta kuukausittain johtokunnan kokouksessa. Keskustelemme säännöllisesti myös kansainvälisen verkoston Service Civil Internationalin (SCI) kanssa. Tiedotamme kaikista uusista päätöksistä nettisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa, SCI:n yhteisistä päätöksistä tulee tiedotteet SCI:n sivuille

Mikäli sinulla on kysyttävää KVT:n päätöksistä tai toiminnasta, voit olla yhteydessä KVT:n toimistoon: .