Ryhmä ihmisiä rivissä kannattelemassa kättään ojentavaa vapaaehtoista. Etualalla maassa istuu vapaaehtoinen, joka myös ojentaa kättään kohti muita ihmisiä.

Miksi KVT?

Kansainvälisen vapaaehtoistyön kentällä on nykyään paljon eri toimijoita. Mistä voi tietää, minkä toimijan kautta lähteä ulkomaille?

Suositamme ensinnäkin ottamaan kunnolla selvää eri toimijoista. Tutki eri toimijoita ja selvitä jakavatko toimijat samat arvot kuin sinä. Seuraavaksi selvitä, mihin maksamasi maksut käytetään ja kerrotaanko niiden käytöstä läpinäkyvästi. Mieti, millä tavalla projekteja markkinoidaan: ratsastetaanko stereotypioilla vai kuvataanko projekteja realistisesti. Millaisia toimijan tarjoamat projektit ovat: ovatko ne paikallisen yhteisön vetämiä vai toimijan omia ideoita? Mikäli toimija tarjoaa vapaaehtoistyötä lasten parissa, millä tavalla vapaaehtoiset valitaan ja pyydetäänkö rikosrekisteriotetta?

Näiden pohdintojen jälkeen valintasi ei tarvitse kohdistua KVT:hen. Tällä sivulla pyrimme kuitenkin kertomaan mahdollisimman läpinäkyvästi siitä, mitä me teemme ja miksi. Mikäli mikään asia toiminnassamme askarruttaa, ota rohkeasti yhteyttä!

  • KVT on voittoa tavoittelematon, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton rauhanjärjestö. Meillä on jo yli 70 vuoden kokemus kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä. Lue lisää historiastamme Historia-sivulta.
  • KVT:n arvot ovat 
RauhaKVT:n toiminnassa yhteisten tavoitteiden ympärille muodostuu erilaisten ihmisten kohtaamisia ja yksilöiden välistä vuoropuhelua, joka synnyttää yhteisymmärrystä ja ystävyyttä.
Yhdessä tekeminenVapaaehtoistyö kokoaa ihmisiä yhteisen tekemisen äärelle yhdessä sopien, vastuuta jakaen ja toinen toiselta oppien.
YhdenvertaisuusToiminnassa korostetaan tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia jokaisen vapaaehtoisen erityisyyttä kunnioittaen. 
Aktiivinen kansalaisuusKVT:n toiminta kannustaa ruohonjuuritason yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vapaaehtoistyöhön elämäntapana.
  • KVT:n vapaaehtoistyöprojektit ulkomailla ovat kumppanijärjestöjemme järjestämiä. KVT:n vapaaehtoistyöprojektien verkosto tulee kattojärjestömme, rauhanjärjestö Service Civil Internationalin (SCI) kautta. Kaikki sisar- ja kumppanijärjestömme ovat ruohonjuuritason järjestöjä, jotka jakavat samat arvot ja toimintatavat kanssamme.
  • Punaisena lankana kaikessa toiminnassa on aina ollut paikallislähtöisyys kaikessa toiminnassa: kaikki projektit lähtevät paikallisen yhteisön tarpeesta ja ovat paikallisen yhteisön järjestämiä. Me välitämme vapaaehtoiset projekteihin apukäsiksi.
  • KVT on rauhanjärjestö: meidän mielestämme rauhaa voidaan rakentaa laittamalla eri taustoista tulevat ihmiset tekemään töitä tasavertaisesti vieri vieressä. Vapaaehtoisprojektit ovat mahdollisuus vastavuoroiseen oppimiseen.
  • Tähän toimintaperiaatteeseen kuuluu se, että mahdollisimman suuri osa vapaaehtoisista valmennetaan ennen projektia ja että vapaaehtoisilta pyydetään aina palautetta projektista. Vapaaehtoisille tarjotaan aina myös mahdollisuus tulla purkamaan kokemuksiaan, keskustelemaan muiden vapaaehtoisten kanssa sekä antamaan palautetta kasvokkain syksyllä järjestettäville Vapaaehtoispäiville. Meille on tärkeää tutustua vapaaehtoisiin ja että vapaaehtoiset tutustuvat meihin.
  • KVT:n vapaaehtoistyöllä on laatukriteerit, joihin voit tutustua täällä.
  • Vapaaehtoisten maksamat välitysmaksut ovat noin 7 % KVT:n vuosibudjetista ja ne käytetään hallinnollisiin kuluihin. Toiminnan päärahoitus tulee OKM:lta ja hyödynnämme myös erilaisia säätiö- ja projektirahoituksia. Arviolta kolmannes KVT:n toiminnasta toteutetaan vapaaehtoisvoimin.