Leirinvetäjäksi Suomessa

KVT valmentaa jokaiselle Suomessa järjestettävälle vapaaehtoistyöleirille vähintään yhden suomea ja englantia puhuvan leirinvetäjän, normaalisti leirinvetäjiä on kuitenkin kaksi. Leirinvetäjien hakuaika on keväällä maalis–toukokuussa. Joskus leirinvetäjiä haetaan vielä alkukesästäkin peruutusten vuoksi.

Leirinvetäjäksi ryhtymiseen ei ole erityisiä vaatimuksia vaan reippaus, avoimuus ja ennakkoluulottomuus riittävät! Ainoa ehdoton edellytys on englannin kielen hallinta, sillä se on leiriläisten yhteinen kieli. Leirinvetäjä ei ole työnohjaaja, vaan hänen tehtävänsä on huolehtia ryhmän yhteishengestä ja siitä, että kaikki tietävät missä mennään. Eduksi on, jos vapaaehtoinen on jo osallistunut vapaaehtoistyöleirille tai hänellä on kokemusta muunlaisesta ryhmätoiminnasta. Edellytämme myös KVT:n jäsenyyttä leirinvetäjiltä.

Leirinvetäjien on hyvä olla tavoitettavissa myös ennen leiriä, jotta he voivat olla yhteydessä toisiinsa ja leirin järjestävään tahoon ja käydä läpi tulevaa ohjelmaa. Lisäksi leirille tulevilla kansainvälisillä vapaaehtoisilla saattaa olla kysymyksiä leirinvetäjille ennen leiriä. Leirinvetäjälle ei makseta palkkaa, mutta matkat leirille ja valmennukseen korvataan ja leirillä tarjotaan ylläpito. Leirinvetäjät saavat todistuksen tehtävästään. Opiskelijoiden kannattaa myös kysyä omasta oppilaitoksestaan, josko leirinvetäjänä toimimisesta voi saada opintopisteitä. Leirinvetäjä kasvattaa työkokemustaan, kehittää kielitaitoaan ja saa ainutlaatuista kokemusta kansainvälisten ryhmien ohjaamisesta – kannattaa siis kokeilla, jos olet kiinnostunut!

Toivomme leirinvetäjältä:

  • aikaisempaa kokemusta joko vapaaehtoistyöleiriltä tai muusta ryhmätoiminnasta
  • mahdollisuutta osallistua KVT:n järjestämään valmennukseen
  • englannin kielen taitoa

Leirinvetäjän tehtäviä ovat:

  • toimia linkkinä KVT:n toimiston, leirijärjestäjän ja leiriläisten välillä
  • luoda leirille yhteishenkeä
  • osallistua ennen leiriä osallistujille lähetettävän infokirjeen kirjoittamiseen
  • osallistua leirin töihin yhtenä vapaaehtoisista
  • avustaa tarpeen vaatiessa käytännön järjestelyissä leirillä
  • kirjoittaa raportti leiristä KVT:lle

Valmennus

KVT järjestää joka vuosi leirinvetäjille valmennukset ennen leirikauden alkua, yleensä yhden toukokuussa ja toisen kesäkuussa. Valmennuksessa käsitellään mm. leirinvetäjän roolia ja tehtäviä, ryhmädynamiikkaa, vakuutuksia, kulttuurien kohtaamista ja erilaisia ongelmatilanteita. Lisäksi valmennuksessa saa tietoa KVT:n ja kansainvälisen kattojärjestömme SCI:n historiasta, ideologiasta ja toiminnasta. 

Vuonna 2022 leirinvetäjien valmennuksia järjestetään kaksi: ensimmäinen valmennus on 21.-22.5 ja toinen valmennus 18.-19.6.

Leirikauden päätyttyä syksyllä järjestetään myös Vapaaehtoispäivät, jonne leirinvetäjien toivotaan tulevan jakamaan kokemuksiaan, tutustumaan KVT:n muihin vapaaehtoisiin ja arvioimaan leirien onnistumista.

Kaksi naista peltojen edessä

Mikäli olet kiinnostunut leirinvetämisestä

Ota yhteyttä KVT:n toimistoon: .

Kerro 1) kuka olet ja yhteystietosi, 2) mille leirille haluat leirinvetäjäksi (2 tai 3 vaihtoehtoa on hyvä olla), 3) miksi haluat toimia leirinvetäjänä sekä 4) kumpi valmennusviikonloppu sopii sinulle. Kerro myös jos sinulla on aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöleireistä, muusta vastaavasta ryhmätoiminnasta tai jos sinulla on jotain muuta hyödyllistä osaamista tai kokemusta. 

Tulevan kesän leireistä voit lukea lisää Suomen leirien sivuilta