KVT – rauhaa maailmaan vapaaehtois­työllä

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry on kansalaisjärjestö, joka edistää ruohonjuuritason toiminnalla rauhaa, yhdessä tekemistä, yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kauttamme voi lähteä ulkomaille vapaaehtoistyöhön tai tehdä vapaaehtoistyötä Suomessa. Tämän lisäksi tarjoamme vapaaehtoistyömahdollisuuksia maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille.

KVT:n arvot:

RauhaKVT:n toiminnassa yhteisten tavoitteiden ympärille muodostuu erilaisten ihmisten kohtaamisia ja yksilöiden välistä vuoropuhelua, joka synnyttää yhteisymmärrystä ja ystävyyttä.
Yhdessä tekeminenVapaaehtoistyö kokoaa ihmisiä yhteisen tekemisen äärelle yhdessä sopien, vastuuta jakaen ja toinen toiselta oppien.
YhdenvertaisuusToiminnassa korostetaan tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia jokaisen vapaaehtoisen erityisyyttä kunnioittaen. 
Aktiivinen kansalaisuusKVT:n toiminta kannustaa ruohonjuuritason yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vapaaehtoistyöhön elämäntapana.

KVT on toiminut Suomessa jo yli 70 vuoden ajan, ja olemme välittäneet tuhansia ihmisiä vapaaehtoistyöleireille ympäri maailman. KVT:n kautta voi myös lähteä pidemmälle vapaaehtoisjaksolle tai osallistua toimintaamme Suomessa. KVT on kansainvälisen rauhanliikkeen Service Civil Internationalin (SCI) jäsenjärjestö. KVT on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö ja saa vuosiavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois iäkkäämpien osallistumista vaan vapaaehtoistyöhön voivat lähteä kaikki yli 18-vuotiaat. Ajoittain saamme tukea erillisille hankkeille muun muassa EU:n Erasmus+ ohjelmasta, Ulkoasianministeriöstä ja erilaisista säätiöistä.

KVT järjestää vuosittain Suomessa 8–12 vapaaehtoistyöleiriä, järjestää niiden ohessa globaalikasvatusaiheisia teemapäiviä sekä tarjoaa Suomessa asuville turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille vapaaehtoistyömahdollisuuksia.

KVT on Fingon, Allianssin, Rauhanliiton ja Maailma.netin jäsenjärjestö, sekä mukana kansainvälisen vapaaehtoistyön KaVa-verkostossa, jonka muodostavat vapaaehtoisia ulkomaille välittävät järjestöt Allianssin nuorisovaihto, Maailmanvaihto ja KVT. KaVa-verkosto on määritellyt laatukriteerit kansainväliseen vapaaehtoistyöhön, joiden noudattamiseen myös KVT on sitoutunut.