Turvallisemman tilan periaatteet

KVT pyrkii edistämään toimintakulttuuria, jossa ennakkoluulot ja stereotypiat tiedostetaan ja niitä pyritään ehkäisemään. Kun työntekijämme, vapaaehtoisemme, jäsenemme ja sidosryhmämme ovat tietoisia ja sitoutuvat turvallisemman tilan periaatteisiin voimme varmistaa, että toimintaamme osallistuvat ihmiset tulevat kohdatuiksi omana itsenään, ilman ennakko-oletuksia.

Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja vältä oletuksia sekä yleistyksiä. Pyri siihen, ettet oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, etnistä taustaa, seksuaalisuutta, kokemusta tai mielipiteitä. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja tiedosta ihmisten moninaisuus. Älä yleistä omaa kokemustasi koskemaan muita.

Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä ja että “ei” tarkoittaa ei. Älä arvostele toisen ulkonäköä. Jokainen päättää itse, kuinka paljon haluaa jakaa itsestään muille. Älä painosta muita jakamaan henkilökohtaisia asioita. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.

Tunnista ja tunnusta syrjinnän ja häirinnän olemassaolo. Usko ihmisiä, jotka sanovat joutuneensa syrjinnän kohteeksi etnisen taustan, ulkonäön, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vamman tai muun toimintarajoitteen, tai erityispiirteen vuoksi.

Puhu toisista kunnioittavasti. Älä käytä loukkaavia tai rasistisia nimityksiä tai herjoja ihmisistä tai ihmisryhmistä, edes vitsillä, ohimennen tai siteeraten keskusteluissa. Vaikka ne tuntuisivat omasta mielestäsi neutraaleilta, voivat ne herättää muissa syrjintäkokemuksista kumpuavia traumoja ja ahdistusta. Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja toisista tai heitä kohtaan. Älä puhu toisista pahaa heidän selkänsä takana tai levitä juoruja.

Puutu häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Osoita häirinnän, syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneelle, ettei hän ole yksin. Puuttumalla toimit myös esimerkkinä muille.

Anna ja tee tilaa olla ja osallistua. Tunnista, millaisessa roolissa ja asemassa olet eri tilanteissa. Ole aktiivisesti läsnä, kuuntele ja mahdollista omalla toiminnallasi myös muiden osallistuminen ja kuulluksi tuleminen. Käytä mahdollisimman ymmärrettävää kieltä.

Muista inhimillisyys: erehtyminen ja kysyminen on sallittua. Kaikkea ei tarvitse tietää ja osata valmiiksi! Asioista voi ja kannattaa keskustella, mutta muista keskustellessa muiden kunnioitus ja kuunteleminen.