Vastuu ympäristöstä

Yhteisestä ympäristöstämme ja sen tarjoamista välttämättömistä resursseista huolehtiminen on meidän jokaisen tehtävä. Kiinnittämällä huomiota valintoihimme ja toimintatapoihimme voimme vähentää toiminnastamme aiheutuvia haittoja, edistää ympäristöystävällisempien käytäntöjen vakiintumista sekä luoda kestävää tulevaisuutta ja hyvinvoivia yhteisöjä. Vastuunotto ympäristöstä voi tarkoittaa monia asioita: luonnonvarojen säästämistä, ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelua, jätteen vähentämistä ja kierrätyksen lisäämistä, vesistöjen kunnostusta, ilmastonmuutoksen hillintää ja paljon muuta!

Kattojärjestömme SCI:n yksi perusarvoista on ympäristön kunnioittaminen ja tämä näkyy myös KVT:n toiminnassa monella tavalla. Ympäristönäkökohtia huomioidaan esimerkiksi tarjomalla vapaaehtoisprojekteja, joissa vapaaehtoiset työskentelevät suoraan ympäristön hyväksi (esimerkiksi vieraslajien torjunta, metsitystalkoot tai ilmaston puolesta kampanjointi) niin Suomessa kuin ulkomailla sekä ottamalla ympäristöasiat huomioon vapaaehtoisprojektien käytännön toteutuksessa (esimerkiksi kuljetukset, ruokailut, jätteiden kierrätys). KVT huomioi ympäristönäkökulmat myös omassa toiminnassaan Suomessa: suosimme kierrätyskalusteita toimistolla, tarjoamme kasvisruokaa tapahtumissamme, kannustamme käyttämään julkista liikennettä ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti! Lue lisää esimerkiksi ilmaston ja rauhantyön suhteesta tai KVT:n kokoamia vinkkejä, miten voit tehdä matkastasi ympäristöystävällisemmän.

Vapaaehtoistyössä voit toimia suoraan ympäristön hyväksi tai tehdä valintoja, jotka vähentävät elämisestä, asumisesta ja matkustamisesta seuraavia ympäristövaikutuksia. Vapaaehtoistyö voi olla myös väylä oppia lisää ympäristöstä ja sen suojelusta tai toteuttaa sinulle tärkeitä ympäristöarvoja.

ihmisiä rantavedessä kaislojen kanssa