Selkokielinen esittely

KVT on Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry, joka on järjestö. Siellä vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat monenlaista toimintaa. KVT edistää rauhaa ja ystävyyttä. KVT:n toiminnassa erilaiset ihmiset kohtaavat, keskustelevat ja oppivat toisistaan. Toiminta on avointa kaikille. Ennakko-osaamista ei tarvitse olla.

KVT:llä on yli 70 vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä Suomessa ja ulkomailla.

KVT:n jäseniä hyppää ilmaan

Määritelmät

Kansainvälinen tarkoittaa Suomen ja eri maiden välistä, voi koskettaa koko maailmaa.

Vapaaehtoistyö tarkoittaa työtä, joka on itselle tärkeää ja sitä tehdään silloin kun haluaa. Siitä ei makseta palkkaa.

Järjestö tarkoittaa ryhmää ihmisiä. Järjestössä tehdään vapaaehtoistyötä ja halutaan yhdessä vaikuttaa johonkin asiaan. Järjestön saamat rahat käytetään yhteiseen toimintaan.

Ruohonjuuritason työ tarkoittaa, että työtä tehdään lähellä ihmisiä ja tavallista elämää.

Vastuullinen vapaaehtoistyö tarkoittaa että otetaan huomioon toiminnan eri osapuolet. Vapaaehtoistyö kunnioittaa luontoa ja ihmisiä, nyt ja tulevaisuudessa.

Toiminta Suomessa

Suomessa voi osallistua toimintaan suomeksi tai englanniksi. Toiminta tapahtuu johtokunnassa, työryhmissä ja leirillä.

Johtokunnassa vapaaehtoiset päättävät yhdessä KVT:n toiminnasta. Johtokunnalla on kokous kerran kuukaudessa.

Vapaaehtoistyön leirillä työskennellään yhteisen projektin parissa. Työ voi olla esimerkiksi puutarhan hoitoa, maatilan töitä tai lastenleirillä avustamista. Leirit tapahtuvat kesällä ja leirit ovat eri pituisia. Lyhyt leiri on 1,5 viikkoa ja pitkä leiri on 3 viikkoa. Erityistä osaamista ei tarvitse olla.

Osallistumista varten pitää olla yli 18-vuotias. Leirien kieli on englanti. Leirin osallistujat asuvat yhdessä leirin aikana. Leirejä on eri puolella Suomea.

Leirille voi osallistua tavallisena vapaaehtoisena tai leirin ohjaajana, jota kutsutaan leirinvetäjäksi. Vapaaehtoistyötä tarjotaan myös turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Vapaaehtoiset tekevät työtä yhdessä leirillä. Leirinvetäjät osallistuvat myös työhön. Leirinvetäjiä on tavallisesti kaksi. Leirinvetäjien tehtävä on katsoa, että ryhmä toimii hyvin.

Työryhmät kokoontuvat läpi vuoden. Ryhmässä vapaaehtoiset järjestävät erilaista toimintaa. Lisätietoa työryhmistä saa KVT:n toimistolta.

Eri ikäisiä ihmisiä seisoo teltassa pöytien takana. Pöydillä on ruoka-astioita.

Toiminta ulkomailla

KVT:n kautta voi osallistua leirille ulkomailla. Leirillä osallistujat tekevät erilaista työtä. Leirille on mahdollista osallistua ystävän tai perheenjäsenen kanssa. Leirejä on ympäri vuoden, mutta eniten leirejä on kesäisin.

On myös mahdollista lähteä ulkomaille pidemmäksi ajaksi. Silloin vapaaehtoinen työskentelee projektissa toisessa maassa esimerkiksi monta kuukautta.

Ihmisiä haravoimassa

Miksi sinä tekisit vapaaehtoistyötä?

Voit osallistua vapaaehtoistyöhön Suomessa tai ulkomailla. Vapaaehtoistyössä saat mahtavia kokemuksia ja uusia ystäviä. Vapaaehtoistyössä opit uutta.

Työleirillä tapaat monia ihmisiä eri maista ja tutustut myös suomalaisiin ihmisiin. Työleirillä näet uusia paikkoja. Työtä tehdään usein luonnossa tai maaseudulla.

Vapaaehtoistyössä maailmalla opit paljon toisista kulttuureista ja tavoista. Pääset tutustumaan uusiin paikkoihin ja kohtaat ihmisiä erilaisista taustoista.

Opit itsestäsi ja voit saada uusia mielipiteitä asioihin. Voit myös jakaa omia tapojasi ja kokemuksiasi muille.

Kuulut mukaan ryhmään ja yhteisöön, ja saat vaikuttaa ruohonjuuritason työssä.

KVT:n vapaaehtoisena opit järjestön työstä ja voit kehittää sen toimintaa. 

KVT:ssä on tilaa vapaaehtoisten omille ideoille!

Toiminnassa tuet vastuullista maailmanlaajuista vapaaehtoistyötä.

Oletko kiinnostunut? Lisätietoja löydät KVT:n nettisivuilta!

Ohjeita osallistumiseen maahanmuuttajalle ja turvapaikanhakijalle.

Ohjeita Suomen leirille hakemiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: / 045 1049 829 (myös Whatsapp)

kaksi ihmistä maalaamassa kylttejä