Rauha ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja ekosysteemien romahtaminen uhkaavat tutkitusti rauhan edellytyksiä maailmassa. Kun maapallomme muuttuu, konfliktit luonnonvaroista lisääntyvät ja ihmisten elinkeinot vaarantuvat. Elinympäristöjen rappeutuminen johtaa myös muuttoliikkeisiin, joista voi seurata konflikteja liikehdinnän kohdemaissa. Yksilöille ilmastonmuutos ja luontokato voivat aiheuttaa ekoahdistusta eli solistalgiaa. Ympäristöahdistus voi edelleen johtaa mielenterveysongelmiin, jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseemme. Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät usein eniten ihmiset ja alueet, jotka ovat vähiten vastuussa sen synnystä, kuten alkuperäiskansat ja luontaistaloudesta riippuvaiset maat Globaalissa etelässä

Pohjimmiltaan ilmastonmuutos ja luonnon tuhoutuminen ovat oireita keinotekoisesta jaosta ihmiskunnan ja luonnon välillä. Kun emme elä rauhassa maapallomme kanssa, kuinka voimme elää rauhassa toistemme kanssa?

KVT ja ilmastonmuutos

Vapaaehtoisvaihto maailmalle ja kansainvälisten leirien järjestäminen Suomessa ovat tärkeä osa KVT:n toimintaa. Toimintamme vaikuttaa omalta osaltaan ilmastoon ja siksi olemme sitoutuneet ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Toimimme ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi muun muassa levittämällä tietoa ympäristöystävällisestä matkustamisesta ja suosimalla sitä omassa toiminnassamme. Teemme myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa luonnon ja elinympäristöjen suojelemiseksi. Tutustu KVT:n omaan ilmasto-ohjelmaan tarkemmin.

KVT on sitoutunut:

  • kehittämään omasta kansainvälisestä matkustamisestaan koituvien CO2-päästöjen seurantaa
  • levittämään tietoa ilmastoystävällisestä matkustamisesta Suomeen ja maailmalle matkaaville vapaaehtoisille
  • huomioimaan ilmastovaikutukset KVT:n henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkustamista koskevissa päätöksissä
  • tukemaan taloudellisesti ilmastoystävällisiä matkustustapoja omassa matkustamisessamme
  • kehittämään KVT:n toimintaa ilmastoystävällisemmäksi tulevina vuosina 

Toimimme ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi myös:

  • tekemällä yhteistyötä ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, mm. järjestämällä leirejä, jotka tähtäävät luontokadon hillitsemiseen
  • tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa (esim. Green Diversity -hanke)
  • suosimalla vegaanista ja kasvisruokaa, vähäpäästöistä liikkumista sekä kierrätystä kotimaan toiminnassa ja leireillä
  • jakamalla kokemustietoa ilmastoystävällisen matkustamisen käytännön toteutuksesta ja hyödyistä
  • olemalla mukana kattojärjestömme Service Civil Internationalin ilmastotyössä