SCI – Service Civil International

KVT – kansainvälinen rauhanjärjestö

KVT:n kattojärjestö on Service Civil International (SCI), joka on maailmanlaajuinen rauhanjärjestö. Service Civil Internationalin perusti Pierre Cérésole ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1920. Järjestön tarkoituksena oli luoda rauhaa jälleenrakentamalla Eurooppaa sodan jälkeen. Ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri järjestettiin pienessä ranskalaisessa Esnes’n kylässä, jossa korjattiin sodan tuhoamaa kylää. Pienessä ryhmässä oli useita kansalaisuuksia, mutta myös kolme saksalaista vapaaehtoista. Ensimmäinen vapaaehtoistyöleiri päättyi kesken, sillä ranskalaisen kylän asukkaat eivät halunneet vihollisvaltiosta Saksasta vapaaehtoisia avukseen. Sen sijaan, että olisivat lähettäneet saksalaiset vapaaehtoiset leiriltä pois, koko leiri lähti pois ja tämä on ollut kantavana ajatuksena SCI:n toiminnassa alusta lähtien: kaiken toiminnan täytyy tapahtua paikallisen yhteisön aloitteesta ja sen ehdoilla.

Aluksi vapaaehtoistyöleireillä ei ollut selkeää struktuuria, mutta toisen maailmansodan jälkeen vapaaehtoistyöleirien idea oli levinnyt moneen maahan, ja kansainvälinen SCI-verkosto perustettiin. 1960-luvulla perustettiin alueelliset toimistot niin Eurooppaan, Aasiaan kuin Afrikkaankin. Myöhemmin vapaaehtoistyöleirien lisäksi alettiin järjestää myös pitkäaikaista vapaaehtoistyövaihtoa. KVT liittyi SCI:n jäseneksi vuonna 1981.

Nykyään SCI:lla on runsas 40 jäsenjärjestöä ja yli sata kumppanijärjestöä eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on edelleen, 100 vuoden jälkeenkin, luoda rauhaa konkreettisilla teoilla: SCI:n motto onkin “Deeds not words”. Vapaaehtoistyöprojektien rinnalle on kuitenkin tullut myös rauhankasvatusta, sillä uskomme että rauhaa voi myös oppia ja opettaa. Erilaiset non-formaalit seminaarit ja koulutukset ovatkin myös osa SCI:n toimintaa nykypäivänä.

Miten sinä voit osallistua?

Seminaareihin osallistumalla voi päästä mukaan myös Service Civil Internationalin erilaisiin työryhmiin ja sitä kautta mukaan kansainväliseen toimintaan. Tällä hetkellä KVT:llä on edustus mm. SCI:n Afrikan työryhmässä. SCI:llä on myös muita työryhmiä, jotka liittyvät mm. maantieteellisiin alueisiin, nuorisoon, ympäristöön tai rauhantyöhön.

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, tule rohkeasti mukaan! Useimmiten seminaareihin lähetetään KVT:n toimintaa tuntevia aktiivisia vapaaehtoisia. Osallistujia seminaareihin etsitään säännöllisesti myös KVT:n uutiskirjeen kautta.

ryhmäkuva, iloisia ihmisiä, ulkoilma