Työryhmät ja muu toiminta Suomessa

Hyödynnä omaa osaamistasi ja omia vapaaehtoistyökokemuksia Suomesta ja maailmalta. Työryhmät ovat myös oiva väylä kokemuksen kasvattamiseen ja uuden oppimiseen vapaaehtoistyöstä. Tule mukaan kehittämään toimintaa, jakamaan kokemuksia ja ylläpitämään kansainvälistä vapaaehtoisuutta! Kun hommia hoitaa yhden tai muutaman henkilön sijaan useampi tyyppi, on myös kokemus ja tietomäärä rutkasti suurempi!

KVT:n työryhmiä ovat pitkäaikaisvapaaehtoisista vastaava Pave ja Suomen leiritoimintaa koordinoiva Koordis sekä Yhdenvertaisuustyöryhmä, joka nimensä mukaisesti tarkastelee ja kehittää KVT:n toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Työryhmiin voit liittyä mukaan missä tahansa vaiheessa vuotta.

Koordis

KVT:n leirikoordinaatioryhmä, Koordis, järjestää vuosittain 8–12 leiriä Suomessa. Toisin sanoen, koordislaiset pitävät yhteyttä leirijärjestäjiin syksystä alkaen, valmentavat leirinvetäjiä keväisin, vierailevat Suomen leireillä kesäisin, arvoivat leirikauden onnistumista ja suunnittelevat jatkoa syksyisin.

Koordiksen kautta saat mahdollisuuden nähdä, miten vapaaehtoistyöleirit järjestyvät. Pääset myös vaikuttamaan leiritoimintaan ja siihen, millaisen leirikokemuksen Suomeen saapuvat kansainväliset vapaaehtoiset sekä meidän omat leirinvetäjät ja leirijärjestäjät saavat!

Koordiksessa on mukana niin entisiä leiriläisiä kuin leirinvetäjiäkin sekä KVT:n johtokunnan jäseniä ja tavallisia vapaaehtoisia. Tällä hetkellä Koordiksessa toimivat Leena, Kimmo ja Kikka, toimistolta järjestökoordinaattori sekä muita vapaaehtoisia vaihtelevasti.

Koordis tapaa noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuulle. Useimmiten tapaamme Helsingissä, mutta jos asut kauempana, kokouksiin voi osallistua myös etänä. Työkielenä meillä on suomi tai englanti riippuen osallistujien toiveesta.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä: .

Pave

Pave (tutuille myös etpo-pave) eli pitkäaikaisvapaaehtoisten työryhmä keskittyy pitkäaikaisvapaaehtoistyön toteutumiseen liittyviin tehtäviin ja Etelän leiriläisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa hakemusten käsittelyä, kyselyihin vastaamista, vapaaehtoisten haastattelemista sekä valmennusten ja palanneiden vapaaehtoisten tapaamisten järjestämistä.

Työryhmä tarjoaa loistavan mahdollisuuden jatkaa oman pitkäaikaisvapaaehtoistyön mukana tulleiden kokemusten parissa työskentelyä ja toimintaa KVT:llä myös arjen keskellä. Pave-ryhmässä voit jakaa kokemuksiasi uusille lähtijöille ja helpottaa heidän vapaaehtoisjaksoaan ja parhaan mahdollisen kokemuksen saamista. Vertaistuki niin suunnitteluvaiheessa, paikan päällä kuin palatessa on usein korvaamatonta.

Työryhmässä mukana olevilla on omakohtaista kokemusta ja tietoa monista eri maista ja monien eri projektiemme toiminnasta. Vapaaehtoisina he ovat olleet muun muassa Ugandassa, Thaimaassa ja Tansaniassa. Tällä hetkellä Pavessa toimivat johtokunnasta tutut Anni, Katja, Hanna ja Riina sekä apukätenä toimistolta Eveliina.

Suuri osa Pave-ryhmän toiminnasta tehdään etänä, ja Slack-kanava on tosi aktiviinen. Ryhmä tapaa kolmesta neljään kertaan vuodessa, usein vapaaehtoisten valmennusten yhteydessä. Tapaamispaikkana on siksi usein Helsinki, mutta muualle lähteminen ei ole este! Kokouksiin voi hyvin osallistua myös etänä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä paveihin: .

Yhdenvertaisuustyöryhmä

Kaipaatko lisää ruohonjuuritason rauhantoimintaa ja kansainvälisen ilmapiirin ylläpitoa? Haluatko rakentaa yhdenvertaisempaa maailmaa? Kiinnostaako sinua työskentely maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa sekä heidän kotoutumisen tukeminen? Tai työskentely ihmisten kanssa, joille osallistuminen vapaaehtoistyöhön voi muuten olla hankalaa? Tule mukaan KVT:n yhdenvertaisuustyöryhmään! 

Työryhmässä tarkastellaan ja kehitetään KVT:n toimintaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että KVT:n toiminta on avointa ja turvallista ihan jokaiselle.

Työryhmäläiset myös auttavat KVT:n turvapaikanhakijatoiminnassa varmistaen, että jokaiselle leirille osallistuu 1–2 Suomessa asuvaa turvapaikanhakijaa. Tähän liittyen ryhmäläiset ovat yhteydessä vastaanottokeskuksiin, haastattelevat leiriosallistujia tarvittaessa ja arvioivat leirikauden onnistumista.

Lisäksi maahanmuuttajatoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten ryhmä on jo vuosien ajan järjestänyt toimintaa Punavuoren vastaanottokeskuksessa Helsingissä.

Tällä hetkellä työryhmässä toimivat Hanna ja Sophie.

Lisätietoja? Ota yhteyttä .

Paikallistoiminta

Vapaaehtoiset ympäri Suomen voivat olla mukana toiminnassa monin eri tavoin. Paikallistasolla voidaan tehdä kaikkea, mitä muutenkin KVT:ssä tehdään sekä keksiä omia ideoita toimintaan: esimerkiksi leirillelähtijöiden iltoja, KVT:n toiminnan esittelyä tapahtumissa, uusien leirijärjestäjien etsintää ja tiedottamista tai vaikka järjestää talkoita.  Jos siis kaipaat lisää ohjelmaa paikkakunnallesi tai bongaat hyvän paikan pitää KVT:n toimintaa esillä, kannustamme kyllä ja kuulemme sinusta mielellämme.

KVT:lla on ollut vuosien saatossa eri paikkakunnilla vaihtelevasti toimintaa ja mm. Facebookista löydät paikallisryhmän Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä

Jos omalla paikkakunnallasi ei ole vielä ryhmää, voit itsekin perustaa paikallisryhmän omalle paikkakunnallesi ja kutsua mukaan muita KVT:n vapaaehtoisina olleita tai KVT:n toiminnasta kiinnostuneita.

Vinkkaa leirikohde tai järjestä vapaaehtoistyöleiri

KVT:lle etsitään vuosittain uusia leirijärjestäjiä. Oletko mukana toiminnassa, joka voisi järjestää vapaaehtoistyöleirin, tai onko sinulla suhteita mahdollisiin työleirikohteisiin? Tai oletko keksinyt mahtavan idean vapaaehtoistyöleiristä? Kerro ajatuksistasi, saat kaiken mahdollisen tuen KVT:ltä! Lue lisää leirin järjestämisestä tai ota yhteyttä .

Tule mukaan valmentamaan

Vapaaehtoistyöhön lähtijöille ja leirinvetäjille järjestetään vuosittain valmennuksia, jotka ovatkin kenties hauskinta KVT:n toimintaa. Valmennuksiin tarvitaan aina valmentajia, sekä monenlaisia käytännön järjestelyitä tekeviä ihmisiä.

Mukaan valmennukseen voi tulla kertomaan omista kokemuksistaan, ja vaikka leikittämään valmennettavia leirillä opituilla leikeillä. Muutakin pedagogista osaamistaan tai fasilitaatioideoitaan pääsee toteuttamaan, jos vain haluaa. Ota yhteyttä joko pave-ryhmään tai koordikseen, jos voisit osallistua valmennuksiin.

ihmiset katsomassa valokuvia pöydällä

Viestintä

Pidätkö kirjoittamisesta? Kirjoita kokemuksistasi kansainvälisessä vapaaehtoistyössä KVT:n sivuille tai lähetä kuvia ja lyhyt kuvaus Instagramia varten! Otitko leirillä tai vapaaehtoistyössä valokuvia, joita voisi käyttää KVT:n viestinnässä? Tai kiinnostaako sinua videosisältöjen teko? Voit myös osallistua viestintämateriaaliemme ja erilaisten valmennusmateriaalien suunnitteluun ja päivittämiseen. 

Kaikkein helpoin tapa osallistua KVT:n viestintään: tykkää Facebook-sivusta, seuraa Instagramia, jaa postauksiamme ja anna sanan kiertää toiminnastamme! Jos sinulla on ideoita liittyen viestintään, ota yhteyttä osoitteeseen .

Juhlat, talkoot, infoillat jne.

KVT järjestää monenlaisia tapahtumia: infoiltoja ja esittelytilaisuuksia vapaaehtoistyöstä, erilaisia teemailtoja, pikkujouluja, valmennuksia ja muita tilaisuuksia. Myös talkoita tai ns. minityöleirejä järjestetään eri paikoissa, esimerkiksi vastaanottokeskuksissa tai leirejä järjestävien tahojen luona. 

Juhlien tai talkoiden järjestelyyn voi mielellään tulla mukaan apukäsiksi tai rakentamaan ohjelmaa ja sisältöä sekä tietenkin ehdottaa omia ideoitaan mahdollisiksi talkoopaikoiksi tai vaikkapa teemaillan aiheeksi. Erilaisiin esittelytilaisuuksiin voit myös tulla mukaan kertomaan kokemuksista vapaaehtoistyössä.

useita ihmisiä seuraamassa esitystä

Osallistu seminaareihin ja koulutuksiin

Suomen toiminnassa mukana olevat aktiivit osallistuvat myös kattojärjestömme SCI:n kansainväliseen toimintaan, kuten seminaareihin ja kokouksiin. Näistä tapahtumista saamme uutta tietoa ja osaamista KVT:n toimintaan. Osallistujia haetaan satunnaisesti, joten kannattaa seurata KVT:n somea.