Green Diversity?! -hanke

Green Diversity?! on eurooppalainen hanke, johon osallistui viisi kumppanijärjestöä viidestä eri maasta (Itävalta, Suomi (KVT), Saksa, Italia ja Espanja) – kyseessä on ERASMUS+ -ohjelman yhteistyökumppanuus, kesto maaliskuusta 2022 – helmikuuhun 2024.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on ollut tarjota kansalaisjärjestöjen työntekijöille ja yleisesti nuorisotyöntekijöille työkaluja, joilla he voivat vahvistaa omia ja nuorten tarinankerronnan taitoja. Näin voimme löytää uusia tapoja kerätä ja kertoa todellisia tarinoita – henkilökohtaisia, osallistavia ja inspiroivia, joita voimme käyttää kasvatustyössä ja ilmastoaktivismissa kaikkialla Euroopassa. Toiseksi, Green Diversity?! on tähdännyt luomaan tiloja keskustelulle (työkalupakit, alustat), joissa tällaisia tarinoita voidaan levittää Euroopan kansalaisille.

Tästä voit ladata ilmaiseksi hankkeessa tuotettuja materiaaleja, ja olla osana vaikuttamassa ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta! 

1. Tarinankerronnan opas

Olet aloittamassa tarinankerronnan matkaa ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Tämä työkalupakki on suunniteltu tukemaan sinua tällä matkalla, ja se soveltuu mm. opettajille, nuorisotyöntekijöille, kouluttajille sekä kaikille ilmastoasioista kiinnostuneille!

Tästä työkalupakista löydät hyödyllistä tietoa seuraavista aiheista:

  • erilaisia menetelmiä työpajojen suunnittelun tueksi
  • tietoa oman osaamisesi tukemiseksi
  • tukea muilta, jotka haluavat puhua ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta.

Voit käyttää esitettyjä menetelmiä missä tahansa sinulle sopivassa ympäristössä. Käytä materiaalia kouluttaaksesi itseäsi ja muita puhumaan ilmastomme puolesta.

Tarinoiden kertominen on tehokas tapa jakaa erilaisia näkemyksiä ja innostaa muita. Tarinat antavat meille mahdollisuuden nähdä todellisuutta eri näkökulmista ja harjoittaa empatiaa. Tarinat ovat auttaneet välittämään tietoa sukupolvelta toiselle. Tarinoilla on voima ylittää rajoja ja muita esteitä.

Tarinankerrontamenetelmillä on myös potentiaalia tehdä ilmastokriisistä henkilökohtaisempaa ja konkreettisempaa. Tarinoiden avulla voimme jakaa kokemuksiamme ja tapojamme selviytyä kohtaamistamme ongelmista ja sopeutua niihin. Ja ne saavat muut ymmärtämään inhimillisten kokemusten monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden.

Lataa opas tästä

2. Interaktiivinen kartta

Tutustu Green Diversity? interaktiivisen kartan. Täällä sinulla on mahdollisuus saada itsesi kuulluksi jakamalla ilmasto-oikeudenmukaisuuden tarinasi. Voit myös saada inspiraatiota ja vaikutelmia muilta ilmastoaktivisteilta ympäri maailmaa ja syventää ymmärrystäsi.

Katso interaktiivinen kartta täältä: https://globe.jugendeinewelt.at/

3. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden ohjeistus kansalaisjärjestöjen työn tueksi!

Ilmasto-oikeudenmukaisuus on globaali haaste, jonka keskustelua valitettavan usein hallitsevat lähinnä “etuoikeutetut” toimijat. Haluamme yhdessä edistää ilmasto-oikeudenmukaisuuden parantamista, joten kehitimme tämän ilmasto-oikeudenmukaisuuden ohjeistuspaketin tukemaan muita kansalaisjärjestöjä, jotka tuntevat saman tarpeen toimia.

Tällä ohjeistuksella tarjoamme sinulle työkaluja ja ohjaavia kysymyksiä, joka voi tukea järjestöäsi kehittämään oman ilmasto-oikeuden ohjeistuksen. 

Ohjeistus sisältää: 

  • Elementit ilmasto-oikeudenmukaisuuden määrittelyyn
  • Ymmärryksen, mitä ohjeistus on, ja mitä se tekee
  • Järjestön vaikutusvallan tunnistaminen
  • Tarkistuslista arviointia ja suunnittelua varten
  • Opas toteutusprosessiin ja vastuullisuuteen
  • Neuvoja ohjeistuksesta tiedottamiseen henkilökunnalle ja sidosryhmille
  • Green Diversity?! kumppanijärjestöjen käytännöt ja esimerkkejä muista käytännöistä

Tämän työkalupakin keskiössä on prosessi. Sinusta ja järjestöstäsi riippuen, voit valita joitakin työkaluja ja jättää toisia pois.

Lataa opas tästä