KVT:n syysvuosikokous 24.11.

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n syysvuosikokous pidetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 17.30. Kokouspaikkana on Rauhanaseman kirjasto osoitteessa Veturitori 3, 00520 Helsinki.

Vuosikokoukseen voi myös osallistua etänä Zoomin kautta, jolloin ilmoittautuminen etukäteen puheenjohtajalle:

Syysvuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat saa pyynnöstä luettavaksi etukäteen KVT:n toimistolta: 

Tervetuloa!

Esityslista

1 §    Kokouksen avaus

2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 §    Kokousvirkailijoiden valinta
– puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4 §    Esityslistan hyväksyminen

5 §    Valitaan vuoden 2022 johtokunta: puheenjohtaja, erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet sekä yhdestä kolmeen varajäsentä

6 §    Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

7 §    Valitaan vuoden 2022 toiminnantarkastuksen suorittajat

8 §    Ilmoitusasiat

9 §    Muut esille tulevat asiat

10 §  Kokouksen päättäminen

Anni Lamponen
KVT:n puheenjohtaja