Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry tallentaa henkilötietoja vain perustelluista syistä. Jäsenrekisteriin tiedot kerätään yhdistyslain vaatimusten mukaan. Tallennettavia tietoja ovat jäsenen nimi, yhteystiedot ja syntymävuosi. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on KVT:n jäsen tai kuten laki vaatii.

KVT:n vapaaehtoishakemuksiin pyydetään projektien käytännön järjestelyiden vaatimat tiedot. Hakemukset tietoineen säilytetään vuoden ajan leirin päättymisvuoden jälkeen. Leirinhakukoneen tietosuojasta vastaa KVT:n kansainvälinen kattojärjestö SCI (www.workcamps.info/icamps/FI-KVT/en/privacy.html)

Henkilötietoja käsittelevät vain valtuutetut henkilöt järjestön hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Vapaaehtoistyöhakemuksia luovutetaan yhteistyöjärjestöille ainoastaan projektien käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi.

Nettisivut

KVT:n sivustojen kävijäseuranta ei kerää tietoja josta yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja joita käytetään sivujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat mm. ladatut sivut, ajankohta, IP-osoite sekä teknisiä tietoja verkkoselaimesta ja käyttöjärjestelmästä.

KVT:n jäsenen oikeudet

KVT:n jäsenenä sinulla on oikeus nähdä mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuinka niitä käsittelemme. Saat tarvittaessa oikaista ja päivittää tietosi sekä halutessasi poistaa tietosi järjestelmästämme. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta, jos KVT:n täytyy säilyttää tiedot lakisääteisesti. Voit lähettää tietopyynnön sähköpostitse yhteyshenkilölle (yhteystiedot alla).

Yhteystiedot