Tule leirinvetäjäksi!

intiaanitLeirin vetäminen Suomessa

KVT valmentaa jokaiselle Suomessa järjestettävälle vapaaehtoistyöleirille vähintään yhden suomalaisen leirinvetäjän. Leirinvetäjiä etsitään koko kevään ja joskus vielä alkukesästäkin peruutusten vuoksi.

Leirinvetäjäksi ryhtymiseen ei ole erityisiä vaatimuksia vaan reippaus, avoimuus ja ennakkoluulottomuus riittävät! Ainoa ehdoton edellytys on englannin kielen hallinta. Leirinvetäjä ei ole työnohjaaja, vaan hänen tehtävänsä on huolehtia ryhmän yhteishengestä ja siitä, että kaikki tietävät missä mennään.

Eduksi on, jos vapaaehtoinen on jo osallistunut vapaaehtoistyöleirille tai hänellä on kokemusta muunlaisesta ryhmätoiminnasta. Leirinvetäjälle ei makseta palkkaa, mutta matkat leirille ja valmennukseen korvataan ja leirillä tarjotaan ylläpito. Leirinvetäjä kasvattaa työkokemustaan, kehittää kielitaitoaan ja saa ainutlaatuista kokemusta kansainvälisten ryhmien ohjaamisesta – kannattaa siis kokeilla jos on kiinnostunut!

Toivomme leirinvetäjiltä

  • joko aikaisempaa kokemusta KVT:n leiritoiminnasta
  • tai mahdollisuutta osallistua KVT:n järjestämään valmennukseen ja englannin kielen taitoa

Leirinvetäjä tehtäviä ovat

  • Toimia linkkinä KVT:n toimiston, leiri-isännän ja leiriläisten välillä.
  • Luoda leirille yhteishenkeä
  • Kirjoittaa ennen leiriä lähetettävä infokirje leiriläisille
  • Tehdä töitä yhtenä vapaaehtoisista
  • Huolehtia tarpeen vaatiessa myös käytännön järjestelyistä leirillä
  • Palauttaa raportti leiristä KVT:lle

Valmennus

KVT järjestää joka vuosi leirinvetäjille valmennukset ennen leirikauden alkua, yleensä yhden toukokuussa ja toisen kesäkuussa. Valmennuksessa käsitellään mm. leirinvetäjän roolia ja tehtäviä, ryhmädynamiikkaa, vakuutuksia, kulttuurien kohtaamista ja erilaisia ongelmatilanteita. Lisäksi valmennuksessa saa tietoa KVT:n ja kansainvälisen kattojärjestömme SCI:n historiasta, ideologiasta ja toiminnasta. Leirikauden päätyttyä syksyllä järjestetään myös Vapaaehtoispäivät, jonne leirinvetäjien toivotaan tulevan jakamaan kokemuksiaan, tutustumaan KVT:n muihin vapaaehtoisiin ja arvioimaan leirien onnistumista.

Mikäli olet kiinnostunut leirinvetämisestä, ota yhteyttä KVT:n toimistolle: .

Kerro lyhyesti, kuka olet, mille leirille haluat leirinvetäjäksi ja miksi haluat toimia leirinvetäjänä.

Säppi2015AnssiRiihiaho (4)

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä:

Leirinvetäjien kokemuksia