Pitkäaikaisvapaaehtoisuus koronapandemian aikana

Pandemiatilanteen muututtua KVT on päättänyt avata pitkäaikaisvaihtoa rajoitetusti. Rauhantyölle ja kulttuurienväliselle oppimiselle on tarvetta myös tässä maailmanajassa, mutta toki kansainvälistä liikkuvuutta täytyy toteuttaa erittäin harkiten. Lähteminen on mahdollista silloin, kun vapaaehtoisella on täysi koronarokotussarja ja kohdemaa ja -projekti pystyvät vastaanottamaan vapaaehtoisia. Tilanne tarkastetaan kunkin vapaaehtoisen ja kohdemaan kohdalla yksilöllisesti. Mikäli pitkäaikaisvapaaehtoisuus kiinnostaa, suosittelemme olemaan hyvissä ajoin yhteydessä pitkäaikaisvaihdon työryhmään .

Kaikki kumppanijärjestömme eivät tällä hetkellä vastaanota vapaaehtoisia eivätkä kaikki tietokannassa olevat projektit toteudu. Kun olet meihin yhteydessä, valitse tietokannasta muutama sinua kiinnostava projekti ja me selvitämme, ottaako projekti vapaaehtoisia vastaan ja millä aikataululla.

Tässä alati muuttuvassa maailmantilanteessa matkustamisessa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta. Pitkäaikaisvapaaehtoisuudessa on ainutlaatuinen mahdollisuus olla osa paikallista yhteisöä, sillä vapaaehtoinen on usein ainoa ulkomaalainen projektissaan. Minimoimme riskit lähettämällä paikalle vain rokotteella suojattuja henkilöitä, selvittämällä paikallisten kumppaneiden ja vapaaehtoisten kanssa, että molemmat varautuvat koronariskiin riittävin varotoimin ja paikallisella yhteisöllä on realistiset resurssit ja mahdollisuudet huolehtia vapaaehtoisen ja muiden projektiin osallistuvien turvallisuudesta pandemian aikana.

Tällä hetkellä pitkäaikaisvaihtoon lähtevällä vapaaehtoisella on oltava täysi rokotussarja vähintään 14 päivää ennen lähtöä. Monissa kohdemaissamme terveydenhuolto on hauraampi kuin Suomessa emmekä halua olla kuormittamassa sitä tarpeettomasti, siksi koronarokotussarja ennen lähtöä on tärkeä.

Seuraava KVT:n valmennus on huhti-toukokuussa 2022, minkä jälkeen projektiin lähtö on mahdollista.

Mikäli suunnittelet pitkäaikaisvaihtoon hakemista, ota huomioon seuraavia seikkoja:

  1. Mitkä ovat matkustusrajoitukset kohdemaassa? Tarvitaanko rokotustodistusta, negatiivista testitulosta tai karanteenia?
  2. Miten kohdemaahan pääsee matkustamaan, onko sinne yhteyksiä? Mitkä ovat matkanjärjestäjän (esim. lentoyhtiö) vaatimukset matkustamiselle?
  3. Pystytkö järjestämään mahdolliset karanteenitilat, koronatestit jne kohdemaassa, mikäli ne ovat maahantulon tai vapaaehtoisprojektiin osallistumisen edellytys?
  4. Kattaako vakuutuksesi kohdemaahan matkustamisen ja sen riskit (sairastuminen, lentojen peruuntuminen jne.) pandemian aikana?
  5. Terveydenhuolto kohdemaassa saattaa olla hyvin kuormittunut. Voi olla että sairastut muuhun kuin koronaan projektin aikana ja hoitoon pääsy voi olla vaikeaa. Millä tavalla olet varautunut tähän tilanteeseen?
  6. Oletko valmistautunut (rahallisesti/muuten) matkajärjestelyjen muutoksiin esimerkiksi matkan aikana tapahtuvan sairauden, matkustusyhteyksien peruuntumisen, kohdemaan omien koronarajoitusten muutoksen jne varalta?
  7. Onko kohdemaassa rajoituksia sisäiselle liikkumiselle tai sosiaaliselle elämälle? Vapaa-ajan viettoa, vapaaehtoisen sosiaalista elämää tai maan sisäistä liikkumista voidaan rajoittaa kohdemaassa.