KVT:n arvot

1. Rauha

KVT:n toiminnassa yhteisten tavoitteiden ympärille muodostuu erilaisten ihmisten kohtaamisia ja yksilöiden välistä vuoropuhelua, joka synnyttää yhteisymmärrystä ja ystävyyttä.

 

 

2. Yhdessä tekeminen

Vapaaehtoistyö kokoaa ihmisiä yhteisen tekemisen äärelle yhdessä sopien, vastuuta jakaen ja toinen toiselta oppien.

 

 

3. Yhdenvertaisuus

Toiminnassa korostetaan tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia jokaisen vapaaehtoisen erityisyyttä kunnioittaen.

 

 

4. Aktiivinen kansalaisuus

KVT:n toiminta kannustaa ruohonjuuritason yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vapaaehtoistyöhön elämäntapana.

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: