Kansainvälinen toiminta

KVT – kansainvälinen rauhanjärjestö

KVT:n kattojärjestö on Service Civil International, jolla on 45 jäsenjärjestöä ja yli sata kumppanijärjestöä eri puolilla maailmaa. Service Civil Internationalin perusti Pierre Ceresole ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1920. Järjestön tarkoituksena oli luoda rauhaa jälleenrakentamalla Eurooppaa sodan jälkeen. Ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoisleiri järjestettiin pienessä ranskalaisessa Esnes’n kylässä, jossa sodassa sotineiden viholliskansalaisuuksien edustajat korjasivat sodan tuhoamaa kylää. KVT liittyi SCI:n jäseneksi vuonna 1981.EEM_Turkey_2015

Miten KVT osallistuu?

KVT osallistuu Service Civil Internationalin toimintaan hyvin monella eri tavalla. KVT:n edustajat osallistuvat vuosittain SCI:n kokouksista ainakin North-South Platform Meetingiin, Exhange Evaluation Meetingiin, Long-Term Volunteering Meetingiin ja SCI:n vuosikokoukseen International Committee Meetingiin.

KVT:n vapaaehtoiset ja aktiivit osallistuvat myös usein SCI:n jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin koulutuksiin ja seminaareihin, joiden teemana on usein vapaaehtoistyö, rauha, käytännön järjestötyö kuten viestintä ja monet muut asiat. Myös KVT järjestää kansainvälisen tason toimintaa Suomessa: viimeksi järjestettiin North-South Platform Meeting KVT:n isännöimänä vuonna 2010.

Miten sinä voit osallistua?

Seminaareihin osallistumalla voi päästä mukaan myös Service Civil Internationalin erilaisiin työryhmiin ja sitä kautta mukaan kansainväliseen toimintaan. Tällä hetkellä KVT:n virallisia edustajia SCI:ssä ovat  Anni Lamponen Africa Working Groupin yhteyshenkilönä sekä Laura Laitinen pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon keskittyvässä Building Bridges -ryhmässä.  SCI:llä on myös muita työryhmiä, jotka liittyvät mm. maantieteellisiin alueisiin, nuorisoon, ympäristöön tai rauhantyöhön. Lisätietoa SCI:n työryhmistä löytyy täältä.

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta, tule rohkeasti mukaan! Useimmiten seminaareihin lähetetään KVT:n toimintaa tuntevia aktiivisia vapaaehtoisia. Osallistujia seminaareihin etsitään säännöllisesti myös KVT:n uutiskirjeen kautta.

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä:

Tunnelmia Sardinian nuorisovaihdosta 2012