Työpajat ja talkoot 2014

Työpajat

KVT:n vapaaehtoisleirien paikkana olivat pienemmät kunnat, joissa monikulttuurinen ympäristö voi olla uusi asia ja jonne kehityskasvatusprojektien tarjonta ei aina yllä. Työpajojen avulla tuotiin esiin kehitysmaiden todellisuutta, ihmisoikeuksia ja globaaleja ongelmia. Työpajat toteutettiin yhteistyössä paikallistoimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Työpajoissa pohdittiin, miten ihmiset voivat paikallisilla teoilla ja valinnoilla vaikuttaa globaaleihin asioihin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Työpajat olivat koko päivän tapahtumia, joissa on ohjelmana keskustelua, esityksiä ja näyttelyitä. Tapahtumapaikat olivat yleisiä tiloja kuten kirjastoja, kylätaloja, kouluja.  Työpajoissa oli mukana myös yhteistyöjärjestöjen asiantuntijoita kertomassa globaaleista kysymyksistä.

Talkoot

Kesän vapaaehtoisleirien ja työpajojen lisäksi järjestettiin keväällä ja syksyllä talkoita yhteistyökumppaneiden kanssa esimerkiksi vastaanottokeskuksissa. Talkoissa tehtiin yleishyödyllisiä töitä, kuten puutarhanhoitoa, siivousta, maalausta tai toimitaan jonkin teeman tai kampanjan puolesta.

Vierailut

Vierailuja tehtiin ediscussions in schools.ri oppilaitoksiin, vastaanottokeskuksiin, yhteistyökumppaneidemme tapahtumiin ja toimipaikkoihin. Vierailun yhteyteen järjestettiin monikulttuurinen, Yhteistä ymmärrystä -hankkeen teemoihin liittyvä työpaja ja tiedotettiin hankkeen toiminnasta.

KVT:n leireiltä vierailtiin myös myös muiden organisaatioiden kesäleireillä, kuten rippi-, partio-, ja prometheusleireillä. Rippi- ja prometheusleireillä keskusteltiin asiantuntijan alustaessa myös maailmanuskonnoista, elämänkatsomuksesta ja uskontojen välisestä dialogista globalisoituvassa maailmassa.

 Koulutus

KVT järjesti kesän leirien vetäjille koulutuksen, jossa heitä valmisteltiin leiriprojektiin. Näiden koulutusten yhteyteen järjestettiin myös osio, jossa leirinvetäjät perehdytettiin Yhteistä ymmärrystä -hankkeen teemoihin. Annoimme koulutuksessa vetäjille myös infopaketin pakolaisuudesta ja Suomen maahanmuuttotilanteesta sekä ohjeistimme heitä toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä.


Workshops in the Voluntary Camps

The camps and workshops generally took place in smaller towns and municipalities, where the multicultural environment can be a new phenomenon and where global education projects do not necessarily take place otherwise. The workshops aimed to inform people living in rural areas about  the realities of the Global South, human rights and global issues. The workshops were arranged together with local associations and partner NGO’s. As an important part of the workshops we aimed to open up conversation on  how people on a local level can have an impact on global issues and  human rights.

The workshops were diverse whole day events, in which, information, action and visuality were combined  through discussions, presentations, exercises and exhibitions. The workshops took place in  public places such as libraries, community centers, schools and other open access places. We invited experts from our partner organisations to visit the camps and share their knowledge about global issues. We organized these workshops also in different summer camps for youth, for instance confirmation and prometheus camps, discussing also the theme of world religions and dialogue between religions and worldviews.

_DSC7908

Visits

We organised visits to different schools, institutions, reception centers and events. On these visits we shared information about our project and actions and organize workshops related to the themes of the project.  At the same time we met our local groups and made contacts and co-operated with different multicultural actors of the area.

Trainings

KVT organized a training for the camp coordinators about the project themes such as refugees and immigration in Finland and gave instructions how to work in a multicultural atmosphere.

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: