KVT:n globaalikasvatushanke 2010-2014

Globaalikasvatusta ruohonjuuritasolla

KVT toteutti globaalikasvatushankkeen vuosina 2010-2014 ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen tuella.  Vuosina 2010 ja 2011 hanke oli nimeltään Maailmantalkoot, vuonna 2012 Sillanrakentajat ja vuonna 2013 ja 2014  Yhteistä ymmärrystä. Hankkeen tarkoituksena oli tarjota Suomessa asuville maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille mahdollisuus osallistua Suomessa järjestettäville vapaaehtoistyöleireille ja osallistua leiripaikkakunnilla järjestettävien globaalikasvatustyöpajojen sunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeiden ajatuksena oli, että työskennellessään yhdessä leirillä Suomen pikkupaikkakuntien asukkaat, SCI:n vapaaehtoiset ja turvapaikanhakijat saisivat mahdollisuuden kohdata erilaisia ihmisiä ja oppia eri kulttuureista. Tavoitteena oli edistää ihmisten välistä yhteistyötä, vähentää ennakkoluuloja ja lisätä ihmisoikeuksien ja globaalien kehityskysymysten tuntemusta.

Yhteinen ymmärrys syntyy yhteisellä tekemisellä!

koululeiri

Maailmantalkoissa! 2010-2011

Maailmantalkoissa! -hankkeen myötä jokaiselle KVT:n järjestämälle Suomen leirille varattiin kaksi paikkaa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Leirit kansainvälistyvät entisestään: aiemmin osallistuvat ovat tulleet pääasiassa Euroopasta ja Japanista, mutta nyt leireille osallistui esimerkiksi afganistanistanilaisia ja etiopialaisia vapaaehtoisia.

Yhteisen työnteon lisäksi jokainen Maailmantalkoot-hankkeessa mukana ollut leiri järjesti KVT:n tukemana työpajan tai tapahtuman, jossa käsiteltiin globaaleja kehityskysymyksiä. Aiheina olivat esimerkiksi ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja pakolaisuuden syyt. Työpajoja ja -tapahtumia järjestettiin touko-syyskuussa 2011 Turussa, Tammisaaressa, Siuntiossa, Heinolassa, Helsingissä, Raumalla, Jyväskylässä, Kesälahdella ja Keuruulla.

Alkuvuodesta 2012 KVT järjesti Kemissä ja Torniossa kahden viikon työleirin, joka kiersi yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa järjestämässä työpajoja ihmisoikeuksiin liittyen. Lisäksi KVT:n aktiiveja eri puolilla Suomea kannustettiin järjestämään talkootapahtumia omilla paikkakunnillaan. Toukokuussa Euroopan nuorisoviikolla järjestettiin talkoot Pansion vastaanottokeskuksessa Turussa teemalla ”Maailmaan mahtuu – Respect makes room in Europe”.

Neamatullah Khair, joka osallistui Suomessa leirille kesällä 2010, kommentoi: ”I learned a lot of things like how to be with under-aged children, cleaning the kitchen, washing the dishes, fixing the building, how to be with people and see many cultures and learn about all of them. Before I was alone but now I have many friends from many countries from participating in the workcamps of KVT.”

Sillanrakentajat 2012

Sillanrakentajat – globaalin kehityskasvatuksen ruohonjuurella – hanke jatkoi Maailmantalkoiden viitoittamalla tiellä. Suomessa toteutetuillevapaaehtoistyöleireille osallistui turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja vapaaehtoisia. Lisäksi KVT:n toimistolla työskenteli hankkeen puitteissa Aasiasta tullut vapaaehtoinen, joka osallistui leireillä järjestettyihin teemapäiviin. Ne suunniteltiin yhdessä leiri-isäntien ja vapaaehtoisten kanssa ja niissä käsiteltiin globaaleja kehityskysymyksiä esimerkiksi kestävän kehityksen, ilmastonmuutoksen, ihmisoikeuksien, rauhan ja turvallisuuden näkökulmista.

Kokemukset hankkeesta olivat positiivisia: leiri-isännät olivat tyytyväisiä, turvapaikanhakijat kokivat päässeensä tekemään mielekästä työtä ja tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja  SCI:n kautta tulleilla vapaaehtoisilla oli mahdollisuus kohdata ihmisiä, joiden elämäntilanne ja tausta olivat hyvin erilaisia kuin heidän omansa.

emmille 1yhteistä ymmärrystä 2013-2014

KVT:lle ja SCI:lle ominaisilla ruohonjuuritason kohtaamisilla ja yhdessä tekemisellä pyrimme lisäämään globaalia tietoutta ja vaikuttamaan ennakkoluuloihin ja asenteisiin. Vuonna 2013 hankkeen avulla edistettiin kohtaamisia erilaisten ihmisryhmien välillä. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden leiriosallistuminen toi globaalit realiteetit konkreettisesti ja inhimillisesti lähelle suomalaisia. Tavoitteena oli myös tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen ja kanavia toimintaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen aikana järjestettiin työpajoja Suomen leireillä sekä kouluvierailuja.

Yhteistä ymmärrystä ja vihreää vastuuta -hankkeen tavoitteena vuonna 2014 oli saada ihmiset pohtimaan globaaleihin kehityskysymyksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja paikallisella tasolla. Painotus oli globaaleissa ympäristöongelmissa ja hankkeessa kannustettiin konkreettisen tekemisen kautta herättämään halu vaikuttaa niin omassa elämässä, lähiympäristössä kuin globaalillakin tasolla. Vihreään ja kestävään talouteen tutustuttiin yhteistyökumppaneiden tuottaman materiaalin sekä tapahtumiin osallistuvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kautta. Suomen leirien yhteydessä pidettiin edellisvuosien tapaan työpajoja ja tapahtumia.

hankkeen jälkeen

Hanke ei jatku Ulkoasianministeriön rahoittamana enää vuonna 2015. Maahanmuuttajien leiriosallistumiselle on kuitenkin edelleen kerätty varoja eri tavoin. Keväällä 2015 järjestimme varainkeruuillallisen, jonka tuotoilla 15 turvapaikanhakijaa osallistui leireillemme samana kesänä. Vuosille 2016-2017 saimme rahoituksen sisarjärjestöltämme SCI Sveitsiltä, joka hallinnoi Idy Hegnauerin perintörahastoa. Sen turvin yhteensä 36 turvapaikanhakijaa osallistui leireille kahden leirikesän aikana. Vuonna 2018 toimintaa rahoittaa Otto A. Malmin rahoitussäätiö.

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: