Edellisten vuosien hankkeet

Kehityskasvatusta ruohonjuuritasolla

KVT on järjestänyt viestintä- ja kehityskasvatushankeita vuosina 2010 ja 2011 nimellä Maailmantalkoot, vuonna 2012 nimellä Sillanrakentajat ja vuonna 2013 hankeen nimi oli Yhteistä Ymmärrystä.Hankkeiden tarkoituksena on ollut tarjota Suomessa asuville maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille mahdollisuuksia osallistua Suomessa järjestettäville vapaaehtoisleireille, ja osallistua leiripaikkakunnilla järjestettävien globaalikasvatusteemaisten työpajojen sunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeiden ajatuksena on ollut, että työskennellessään yhdessä vapaaehtoisleirillä Suomen pikkupaikkakuntien asukkaat, SCI:n vapaaehtoiset ja turvapaikanhakijat saisivat mahdollisuuden kohdata erilaisia ihmisiä ja oppia eri kulttuureista. Tavoitteena on ollut edistää eritaustaisten ihmisten välistä yhteistyötä, vähentää ennakkoluuloja sekä lisätä ymmärtämystä ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä.

Hankkeet on toteutettu ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen avulla.

koululeiri

Maailmantalkoissa!

Käytännössä hankeiden tavoitteita ryhdyttiin tavoittelemaan varaamalla jokaiselle KVT:n Suomen leirille vähintään kaksi paikkaa maahanmuuttajaosallistujille ja kutsumalla turvapaikanhakijoita ja muita Suomessa asuvia maahanmuuttajia vapaaehtoisiksi näille leireille. Hankkeiden myötä vapaaehtoisleirit kansainvälistyvät entisestään: KVT:n leireille on tultu pääasiassa Euroopasta ja Japanista, mutta hankkeen myötä leireille osallistuivat myös turvapaikanhakijat esimerkiksi Afganistanista ja Etiopiasta. Suomalaiset leirinjärjestäjät, ulkomaiset vapaaehtoiset ja Suomessa asuvat maahanmuuttajat työskentelivät leireillä yhteisten tavoitteiden hyväksi erilaisista elämänkokemuksistaan huolimatta. Turvapaikanhakijoille leiri tarjosi mahdollisuuden olla hyödyksi vastaanottokeskuksessa odottelun sijaan.

Yhteisen työnteon lisäksi jokainen Maailmantalkoot-hankkeessa mukana ollut leiri järjesti KVT:n tukemana työpajan tai tapahtuman, jossa käsiteltiin kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Aiheina olivat esimerkiksi ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja pakolaisuuden syyt. Työpajoja ja -tapahtumia järjestettiin touko-syyskuussa 2011 Turussa, Tammisaaressa, Siuntiossa, Heinolassa, Helsingissä, Raumalla, Jyväskylässä, Kesälahdella ja Keuruulla. Lisäksi Maailmantalkoista tiedotettiin Helsingin Maailma kylässä – festivaaleilla. Pakolaisapu ry:n valokuva- ja karttanäyttely oli esillä kolmella leiripaikkakunnalla.

Maailmantalkoiden tarkoitus on yhdistää ihmisiä vapaaehtoistyön äärelle myös leirien ulkopuolella. KVT:n aktiiveja eri puolilla Suomea kannustettiin järjestämään talkootapahtumia omilla paikkakunnillaan. Toukokuussa Euroopan nuorisoviikolla järjestettiin talkoot Pansion vastaanottokeskuksessa Turussa teemalla ”Maailmaan mahtuu – Respect makes room in Europe”. CIMO tuki Euroopan nuorisoviikon tapahtumia.

Alkuvuodesta 2012 KVT järjesti Kemissä ja Torniossa kahden viikon työleirin, joka kiersi yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa järjestämässä työpajoja ihmisoikeuksiin liittyen.

Sillanrakentajat

Sillanrakentajat – globaalin kehityskasvatuksen ruohonjuurella – hanke jatkoi Maailmantalkoiden viitoittamalla tiellä. Eri paikkakunnilla toteutetuille kansainvälisille vapaaehtoistyöleireille osallistui turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja vapaaehtoisia.

Lisäksi KVT:n toimistolla työskenteli hankkeen puitteissa Aasiasta tullut vapaaehtoinen, joka osallistui kansainvälisillä vapaaehtoisleireillä järjestettyihin teemapäiviin. Teemapäivät suunniteltiin yhdessä kansainvälisten vapaaehtoisleirien leiri-isäntien ja vapaaehtoisen kanssa. Teemapäivissä käsiteltiin globaaleja kehityskysymyksiä, jotka liittyivät esimerkiksi kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin, rauhaan ja turvallisuuteen.

Kokemukset hankkeista olivat positiivisia: leiri-isännät olivat tyytyväisiä, turvapaikanhakijat kokivat päässeensä tekemään mielekästä työtä ja tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja  SCI:n kautta tulleilla vapaaehtoisilla oli mahdollisuus kohdata ihmisiä, joiden elämäntilanne ja tausta olivat hyvin erilaisia kuin heidän omansa.

Neamatullah Khair, joka osallistui Suomessa työleireille 2010, kommentoi: ”I learned a lot of things like how to be with under-aged children, cleaning the kitchen, washing the dishes, fixing the building, how to be with people and see many cultures and learn about all of them. Before I was alone but now I have many friends from many countries from participating in the workcamps of KVT.”

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: