Edellisten vuosien hankkeet

Kehityskasvatusta ruohonjuuritasolla

KVT on järjestänyt viestintä- ja kehityskasvatushankeita vuosina 2010 ja 2011 nimellä Maailmantalkoot, vuonna 2012 nimellä Sillanrakentajat ja vuonna 2013 hankeen nimi oli Yhteistä Ymmärrystä.Hankkeiden tarkoituksena on ollut tarjota Suomessa asuville maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille mahdollisuuksia osallistua Suomessa järjestettäville vapaaehtoisleireille, ja osallistua leiripaikkakunnilla järjestettävien globaalikasvatusteemaisten työpajojen sunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeiden ajatuksena on ollut, että työskennellessään yhdessä vapaaehtoisleirillä Suomen pikkupaikkakuntien asukkaat, SCI:n vapaaehtoiset ja turvapaikanhakijat saisivat mahdollisuuden kohdata erilaisia ihmisiä ja oppia eri kulttuureista. Tavoitteena on ollut edistää eritaustaisten ihmisten välistä yhteistyötä, vähentää ennakkoluuloja sekä lisätä ymmärtämystä ihmisoikeuksista ja globaaleista kehityskysymyksistä.

Hankkeet on toteutettu ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen avulla.

koululeiri

Maailmantalkoissa!

Käytännössä hankeiden tavoitteita ryhdyttiin tavoittelemaan varaamalla jokaiselle KVT:n Suomen leirille vähintään kaksi paikkaa maahanmuuttajaosallistujille ja kutsumalla turvapaikanhakijoita ja muita Suomessa asuvia maahanmuuttajia vapaaehtoisiksi näille leireille. Hankkeiden myötä vapaaehtoisleirit kansainvälistyvät entisestään: KVT:n leireille on tultu pääasiassa Euroopasta ja Japanista, mutta hankkeen myötä leireille osallistuivat myös turvapaikanhakijat esimerkiksi Afganistanista ja Etiopiasta. Suomalaiset leirinjärjestäjät, ulkomaiset vapaaehtoiset ja Suomessa asuvat maahanmuuttajat työskentelivät leireillä yhteisten tavoitteiden hyväksi erilaisista elämänkokemuksistaan huolimatta. Turvapaikanhakijoille leiri tarjosi mahdollisuuden olla hyödyksi vastaanottokeskuksessa odottelun sijaan.

Yhteisen työnteon lisäksi jokainen Maailmantalkoot-hankkeessa mukana ollut leiri järjesti KVT:n tukemana työpajan tai tapahtuman, jossa käsiteltiin kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Aiheina olivat esimerkiksi ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja pakolaisuuden syyt. Työpajoja ja -tapahtumia järjestettiin touko-syyskuussa 2011 Turussa, Tammisaaressa, Siuntiossa, Heinolassa, Helsingissä, Raumalla, Jyväskylässä, Kesälahdella ja Keuruulla. Lisäksi Maailmantalkoista tiedotettiin Helsingin Maailma kylässä – festivaaleilla. Pakolaisapu ry:n valokuva- ja karttanäyttely oli esillä kolmella leiripaikkakunnalla.

Maailmantalkoiden tarkoitus on yhdistää ihmisiä vapaaehtoistyön äärelle myös leirien ulkopuolella. KVT:n aktiiveja eri puolilla Suomea kannustettiin järjestämään talkootapahtumia omilla paikkakunnillaan. Toukokuussa Euroopan nuorisoviikolla järjestettiin talkoot Pansion vastaanottokeskuksessa Turussa teemalla ”Maailmaan mahtuu – Respect makes room in Europe”. CIMO tuki Euroopan nuorisoviikon tapahtumia.

Alkuvuodesta 2012 KVT järjesti Kemissä ja Torniossa kahden viikon työleirin, joka kiersi yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksissa järjestämässä työpajoja ihmisoikeuksiin liittyen.

Sillanrakentajat

Sillanrakentajat – globaalin kehityskasvatuksen ruohonjuurella – hanke jatkoi Maailmantalkoiden viitoittamalla tiellä. Eri paikkakunnilla toteutetuille kansainvälisille vapaaehtoistyöleireille osallistui turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja vapaaehtoisia.

Lisäksi KVT:n toimistolla työskenteli hankkeen puitteissa Aasiasta tullut vapaaehtoinen, joka osallistui kansainvälisillä vapaaehtoisleireillä järjestettyihin teemapäiviin. Teemapäivät suunniteltiin yhdessä kansainvälisten vapaaehtoisleirien leiri-isäntien ja vapaaehtoisen kanssa. Teemapäivissä käsiteltiin globaaleja kehityskysymyksiä, jotka liittyivät esimerkiksi kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin, rauhaan ja turvallisuuteen.

Kokemukset hankkeista olivat positiivisia: leiri-isännät olivat tyytyväisiä, turvapaikanhakijat kokivat päässeensä tekemään mielekästä työtä ja tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, ja  SCI:n kautta tulleilla vapaaehtoisilla oli mahdollisuus kohdata ihmisiä, joiden elämäntilanne ja tausta olivat hyvin erilaisia kuin heidän omansa.

Neamatullah Khair, joka osallistui Suomessa työleireille 2010, kommentoi: ”I learned a lot of things like how to be with under-aged children, cleaning the kitchen, washing the dishes, fixing the building, how to be with people and see many cultures and learn about all of them. Before I was alone but now I have many friends from many countries from participating in the workcamps of KVT.”

yhteistä ymmärrystä

Yhteistä ymmärrystä -hanke

Yhteistä ymmärrystä ja vihreää vastuuta hankkeen tavoitteena oli saada ihmiset pohtimaan globaaleihin kehityskysymyksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja paikallisella tasolla. Vuonna 2014 painotus oli globaaleissa ympäristöongelmissa ja hankkeessa kannustettiin konkreettisen tekemisen ja osallistumisen kautta herättämään halu vaikuttaa niin omassa elämässä, lähiympäristössä kuin globaalillakin tasolla. Hanke ei jatku Ulkoasianministeriön rahoittamana enää vuonna 2015. Hankkeelle on kuitenkin kerätty varoja varainkeruulla, jonka avulla 15 turvapaikanhakijaa osallistui leireillemme kesällä 2015. Lue lisää hankkeesta täältä tai Yhteistä ymmärrystä -blogista.

Suurkiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Awakening Awareness – and learning together

Siuntion leiri - UutiskirjeAwakening Awareness -project aimed to gather people from different backgrounds together to work against different forms of prejudice and towards better understanding amongs people especially in rural areas of Finland. We took global questions to  local level, and we wanted to awake awareness and raise questions  about global responsibility and create possibilities of active citizenship for  local people. One of our central topics was sustainable environmental development. The project does not continue in 2015. Read more about the project in 2014 or contact us:

KVT wants to thank everyone for participating and supporting the Awakening Awareness project!

Yhteistä ymmärrystä ja vihreää vastuuta hankkeen tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan globaaleihin kehityskysymyksiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja paikallisella tasolla. Vuonna 2014 painotus on globaaleissa ympäristöongelmissa ja hankkeessa kannustetaan konkreettisen tekemisen ja osallistumisen kautta herättämään halu vaikuttaa niin omassa elämässä, lähiympäristössä kuin globaalillakin tasolla. Tuomme globaalit kysymykset lokaalille tasolle ja herätämme pienten paikkakuntien ihmisissä ajatuksia globaalista vastuusta ja siitä, miten globaaleihin ongelmiin vaikutetaan. Tapahtumien keskeisenä teemana on vihreä ja kestävä talous, joihin tutustutaan konkreettisesti yhteistyökumppaneiden tuottaman materiaalin kautta sekä tapahtumiin osallistuvien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kautta.

Mitä me teemme?

Käsittelemme Yhteistä ymmärrystä ja vihreää vastuuta -hankkeen aiheita kesällä KVT:n eri puolella Suomea järjestettävien vapaaehtoisleirien yhteydessä pidettävissä työpajoissa ja tapahtumissa, sekä  leirien teemojen, vierailujen, talkoopäivien ja median kautta.

 

emmille 1

Yhteinen ymmärrys kehittyy yhteisellä tekemisellä

KVT:lle ja SCI:lle ominaisilla ruohonjuuritason kohtaamisilla ja yhdessä tekemisellä pyrimme lisäämään globaalia tietoutta ja ymmärrystä sekä vaikuttaa  ennakkoluuloihin ja asenteisiin. Ennakkoluulot ovat usein saaneet alkunsa mielikuvista, monikulttuuristen kohtaamisten puutteesta, väärästä tiedosta tai tietämättömyydestä. Hankkeen avulla edistetään kohtaamisia erilaisten ihmisryhmien välillä. Kutsumalla maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita tasavertaisina työkumppaneina leireille, tuomme kehitysmaiden realiteetit konkreettisesti ja inhimillisesti lähelle suomalaisia heille tutussa ympäristössä. Haluamme myös tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuksia aktiiviseen kansalaisuuteen ja kanavia toimintaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomalaisten nuorten asenteisiin vaikuttaminen on meistä tärkeää, jonka takia järjestämme työpajoja nuorten leireillä ja kouluvierailuja. Hankkeen kautta on mahdollista tilata vierailija esimerkiksi kesällä pidettävän nuorten kesäleirien yhteyteen. Hankkeen teemojen toteuttamisessa ja käsittelemisessä käytetään konkreettista tekemistä ja toimintaa kattojärjestömme iskulauseen Deeds not words -tapaan.

Yhteistä ymmärrystäja vihreää vastuuta-hanke on jatkoa KVT:n aiempina vuosina toteutetuille Maailmantalkoot- Sillanrakentaja ja Yhteistä Ymmärrystä -hankkeille. Hanke rahoitetaan Ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatusvaroista.

Awakening Awareness – and learning together

Awakening Awareness -project aims to gather people from different backgrounds together to work against different forms of prejudice and towards  better understanding amongs people especially in rural areas of Finland. We take global questions to  local level, and we want to awake awareness and raise questions  about global responsibility and create possibilities of active citizenship for  local people. One of our central topics is sustainable environmental development. The topics of the project are discussed in workshops,  which will be organized at our Finnish voluntary camps in the summer,  but the themes will get publicity also through  camp themes, visits, working days and media.

Grassroot encounters and working together towards a common goal are important principles that KVT and SCI use  in order to increase global knowledge and understanding that affects prejudices and attitudes. Prejudices often develop through imagination, lack of intercultural encounters and wrong information. The project Awakening Awareness aims to promote multicultural  encounters and experiences among people of different ages and different backgrounds.

By inviting immigrants and asylum seekers as equal partners to our projects and camps, we bring interculturality and the realities of Global South close to Finnish people in their own, familiar environment. We try to have an impact on our youth and that is why we organize workshops also on different kinds of summer camps taking place in Finland, like confirmation camps and Prometheus -camps. We implement the initiatives’ themes through non-formal learning and concrete actions. We also wish to offer immigrants living in Finland possibilities and channels to act and to be heard as active citizens in our multiculturalizing homeland.

The global education initiative Awakening Awareness is supported by the Development Co-operation Fund of the Finnish Foreign Ministry.

Activities

  • Workshops at the voluntary camps
  • Working days/short projects with our partners
  • Visits to schools and youth summer camps

 

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: