Valmennukset ja vapaaehtoispäivät

Valmennukset ja vapaaehtoispäivät

KVT:n ydintoiminta-aluetta ovat valmennukset, joita järjestetään vuosittain kaikille vapaaehtoistyöhön lähteville ja Suomen leirien vetäjille.

Lähtövalmennus on pakollinen pitkäaikaisvapaaehtoistyöhön ja etelän leireille lähtijöille, heille suunnattuja valmennuksia järjestetään 3-4 kertaa vuodessa Helsingissä Rauhanasemalla. Leirinvetäjät valmennetaan yleensä touko-kesäkuussa joko Helsingissä tai kansainvälisessä valmennuksessa, jossain toisessa pohjoismaassa. Tämän lisäksi vapaaehtoistyöleirille lähtijöille järjestetään keväällä infoiltoja Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Valmennuksessa on mahdollisuus tavata muita vapaaehtoistyöhön lähtijöitä tai leirinvetäjiä. Valmentajina toimivat KVT-aktiivit, joilla on itsellään vapaaehtoistyökokemusta ulkomailta tai leirinvetäjänä toimimisesta. Asiasisällön ohella valmennuksissa käytetään erilaisia osallistavia metodeja ja tehdään ryhmätehtäviä.

Tanssin pyörteissä

Sinustako valmentaja?

Kaikilla KVT:n kautta vapaaehtoistyössä olleilla on mahdollisuus osallistua myös uusien vapaaehtoisten valmentamiseen. Tärkeintä on reipas asenne, halu oppia uutta ja into jakaa omia kokemuksia. Valmennusten suunnitteluun voi tulla mukaan ensin enemmän kuuntelu- ja järjestelyroolissa vaikka ruokaa laittaen, ja ottaa enemmän vastuuta valmentamisesta kun se tuntuu itsestä sopivalta. Joskus KVT:ssä järjestetään myös valmentamisesta kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa on mahdollisuus oppia KVT:ssä käytettyjä valmennustekniikoita.

Jos olet kiinnostunut valmentamisesta, ilmoita itsestäsi toimistolle:

Valmennus PITKÄAIKAISvapaaehtoistyöhön JA ETELÄN LEIREILLE lähtijälle

Etelän leirille tai 1-12 kk mittaiselle vapaaehtoistyöjaksolle lähtijälle valmennus on pakollinen. Valmennuksia järjestetään yleensä 3-4 kertaa vuodessa. Valmennukset ovat usein Helsingissä Rauhanasemalla, mutta satunnaisesti myös muualla. Yleensä valmennus kestää päivän. Joinain vuosina on järjestetty myös yhteispohjoismainen valmennus, jossa on sekä leirinvetäjiä että pitkäaikaisvapaaehtoisia omissa valmennusryhmissään.

Valmennuksessa opit:

  • Käytännön asioita globaalissa etelässä matkustamiseen ja elämiseen liittyen
  • Vapaaehtoistyön merkityksestä ja vastuullisesta viestinnästä
  • Kulttuurien kohtaamista ja vieraassa kulttuurissa elämisen haasteita ja iloja

Seuraava valmennus vapaaehtoistyöhön lähtijöille järjestetään Helsingissä lauantaina 1.12.2018. Tiedustelut voi lähettää:

Ryhmakuva_CLP_Tallinn

Leirinvetäjien valmennus

KVT:n leirinvetäjille järjestetään yleensä kaksi valmennusta vuosittain, jotka ovat loppukeväästä tai alkukesästä ennen leirien alkamista.  Toinen valmennuksista kestää viikonlopun ja se järjestetään leirikeskuksessa Etelä-Suomessa, toinen on yleensä päivän mittainen ja se pidetään Helsingissä Rauhanasemalla. Matkat valmennuksiin korvataan. Leirinvetäjiä valmentavat KVT-aktiivit ja aikaisemmin leirinvetäjinä olleet vapaaehtoiset.

Valmennuksessa käydään läpi:

  • Perusasioita ryhmädynamiikasta ja kansainvälisten ryhmien ohjaamisesta
  • Monta hauskaa tutustumisleikkiä!
  • Käytännön tietoa leirinvetäjille

Vuoden 2018 ensimmäinen leirinvetäjävalmennus järjestetään 5. toukokuuta.

Vapaaehtoispäivät

Lokakuun alussa pidettäville vapaaehtoispäiville kutsutaan kaikki KVT:n vapaaehtoiset: leiriläiset, pitkäaikaisvapaaehtoiset, leirinvetäjät ja muut aktiivit. Vapaaehtoispäivät järjestetään Rauhanasemalla Pasilassa ja niillä on vapaaehtoiskokemusten läpikäymisen lisäksi vuosittainen teema (vuonna 2015 oli kestävä kehitys ja ympäristötaide, vuoden 2016 vapaaehtoispäivät tullaan luultavasti järjestämään Lähi-itä teemalla). Vuonna 2017 Vapaaehtoispäivät järjestettiin 7.-8.10. Päivillä käydään läpi leiri- ja vapaaehtoistyökokemuksia, osallistutaan työpajoihin sekä ideoidaan ja kehitetään KVT:n toimintaa. Luonnollisesti vapaaehtoispäiviin kuuluu myös rentoutuminen, saunominen ja muihin aktiiveihin tutustuminen sekä maukkaat kasvisruuat. Katso täältä kuvia vuoden 2015 vapaaehtoispäiviltä.

Aiemmin vapaaehtoispäivät järjestettiin nimellä Puintipäivät.

 

Kerro muillekin:

Share

Olet täällä: